temadagar.se

Världspostunionens dag


Världspostunionens dag 2018 infaller den 9 oktober.

Världspostunionens dag är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel

Taggar:

Förenta nationerna
Världspostunionens dag