temadagar.se

Världspostunionens dag


Världspostunionens dag infaller den 9 oktober varje år, nästa gång den 9 oktober 2017.

Världspostunionens dag är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel
Världspostunionens dag