temadagar.se

Äggets dag


Äggets dag 2018 infaller den 12 oktober.

Äggets dag infaller andra fredagen i oktober.

Äggets dag är instiftad av International Egg Commission.

Läs mer om Äggets dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Civilkuragets dag
Internationella reumatikerdagen

Taggar:

Äggets dag
Andra fredagen i oktober
International Egg Commission