temadagar.se logotype

Äggets dag


När är Äggets dag 2020?

Äggets dag 2020 infaller den 9 oktober.

Äggets dag infaller andra fredagen i oktober.

Äggets dag är instiftad av International Egg Commission.

Läs mer om Äggets dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Finlandssvenska matkulturdagen
Minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel
PANDAS/PANS Awareness Day
Världspostunionens dag

Taggar:

Äggets dag
Andra fredagen i oktober
International Egg Commission