temadagar.se

Djurens dag


Djurens dag infaller den 4 oktober varje år, nästa gång den 4 oktober 2017.

Djurens dag är instiftad av World Animal Day.

Läs mer om Djurens dag här.