temadagar.se

Djurens dag


Djurens dag 2018 infaller den 4 oktober.

Djurens dag är instiftad av World Animal Day.

Läs mer om Djurens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Djurens dag
World Animal Day