temadagar.se

Internationella vodkadagen


Internationella vodkadagen infaller den 4 oktober varje år, nästa gång den 4 oktober 2017.

Läs mer om Internationella vodkadagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Djurens dag
Europeiska donationsdagen
Internationella vodkadagen
Kanelbullens dag
Neurodagen
Samåkningsdagen