temadagar.se

Internationella vodkadagen


Internationella vodkadagen 2018 infaller den 4 oktober.

Läs mer om Internationella vodkadagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Djurens dag
Kanelbullens dag
Världsdyslexidagen

Taggar:

Internationella vodkadagen