temadagar.se

E-handelns dag


E-handelns dag 2018 infaller den 23 november.

E-handelns dag infaller fredagen efter thanksgiving.

E-handelns dag är instiftad av CDON Group & Zalando.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Black Friday
Dödshälsningsdagen
Internationella hattdagen
Sankt Clements dag

Taggar:

CDON Group & Zalando
E-handelns dag
Fredagen efter Thanksgiving