temadagar.se

En köpfri dag

Sista lördagen i november varje år uppmärksammars En köpfri dag (Buy Nothing Day) världen över, dagen har funnits sedan 1992 och uppmärksammas av miljoner människor som har fått nog av den shopping- och konsumtionshets som finns idag. En köpfri dag är en internationell kampanj som syftar till att väcka medvetenhet om konsumtionsmönster hos fler människor världen över, och visa på att det finns alternativ till att hela tiden köpa nytt. Du deltar solidariskt genom att du under dagen 24 timmar inte köper någonting.


En köpfri dag infaller nästa gång den 25 november 2017.

En köpfri dag infaller sista lördagen i november.

En köpfri dag är instiftad av Adbusters.