temadagar.se

Internationella dagen för äldre


Internationella dagen för äldre infaller den 1 oktober varje år, nästa gång den 1 oktober 2017.

Internationella dagen för äldre är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Bröstcancerdagen
Den helige Mikaels dag
Gräddtårtans dag
Internationella dagen för äldre
Vegetariska världsdagen