temadagar.se

Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor


Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor infaller första måndagen i oktober.

Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor
Internationella ickevåldsdagen
Lantbruksdjurens dag
Skolfotografiets dag