temadagar.se

Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling

Den 5e december varje år uppmärksammas Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling, även känd som Internationella dagen för volontärarbete. Dagen är en av FNs internationella temadagar och är instiftad för att uppmärksamma omvärlden på hur viktiga volontärer är för personer i utsatta situationer.


Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling infaller den 5 december varje år, nästa gång den 5 december 2017.

Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling är instiftad av Förenta nationerna.