temadagar.se

Internationella flyttfågeldagen


Internationella flyttfågeldagen infaller den 9 maj varje år, nästa gång den 9 maj 2018.

Internationella flyttfågeldagen är instiftad av UNEP.


Samma dag uppmärksammas:

Europadagen
Internationella flyttfågeldagen
Linderödsgrisens dag
Nedkopplingens dag