temadagar.se

Kaffets Dag


Kaffets Dag infaller den 29 september varje år, nästa gång den 29 september 2017.

Kaffets Dag är instiftad av SCAE Swedish Chapter.


Samma dag uppmärksammas:

Alla soffpotatisars dag
Återvinningens dag
Janssons-dagen
Kaffets Dag
Resandefolkets dag