temadagar.se

Kaffets Dag


Kaffets Dag 2018 infaller den 29 september.

Kaffets Dag är instiftad av SCAE Swedish Chapter.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla soffpotatisars dag
Astronomins dag och natt
Återvinningens dag
Internationella pussdagen
Lösgodisets dag
Resandefolkets dag

Taggar:

Kaffets Dag
SCAE Swedish Chapter