temadagar.se

Montessorilärardagen


Montessorilärardagen infaller den 24 oktober varje år, nästa gång den 24 oktober 2017.

Montessorilärardagen är instiftad av Behörighet för Montessoriutbildade.

Läs mer om Montessorilärardagen här.