temadagar.se

FN-dagen


FN-dagen infaller den 24 oktober varje år, nästa gång den 24 oktober 2017.

FN-dagen är instiftad av Förenta nationerna.