temadagar.se logotype

Världsdagen för information om utvecklingsfrågor


När är Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 2020?

Världsdagen för information om utvecklingsfrågor 2020 infaller den 24 oktober.

Världsdagen för information om utvecklingsfrågor är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Förenta nationerna
Världsdagen för information om utvecklingsfrågor