temadagar.se

Världsdagen för information om utvecklingsfrågor


Världsdagen för information om utvecklingsfrågor infaller den 24 oktober varje år, nästa gång den 24 oktober 2017.

Världsdagen för information om utvecklingsfrågor är instiftad av Förenta nationerna.