temadagar.se

Skolidrottsföreningens dag


Skolidrottsföreningens dag 2019 infaller den 14 maj.

Skolidrottsföreningens dag infaller andra tisdagen i maj.

Skolidrottsföreningens dag är instiftad av Skolidrottsförbundet.

Läs mer om Skolidrottsföreningens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Fritidshemmens dag
Internationella strokedagen
Rumpans dag
Teckenspråkets dag

Taggar:

Andra tisdagen i maj
Skolidrottsförbundet
Skolidrottsföreningens dag