temadagar.se

Skolmjölkens dag


Skolmjölkens dag infaller nästa gång den 27 september 2017.

Skolmjölkens dag infaller sista onsdagen i september.

Skolmjölkens dag är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Skolmjölkens dag
Tjänstepensionens dag
Världsturismdagen