temadagar.se

Skolmjölkens dag


Skolmjölkens dag 2018 infaller den 26 september.

Skolmjölkens dag infaller sista onsdagen i september.

Skolmjölkens dag är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Europeiska språkdagen

Taggar:

Förenta nationerna
Sista onsdagen i september
Skolmjölkens dag