temadagar.se

Världsautismdagen


Världsautismdagen infaller den 2 april varje år, nästa gång den 2 april 2018.

Världsautismdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella barnboksdagen
Studenternas dag
Världsautismdagen