temadagar.se logotype

Världsdagen till minne av trafikoffer


När är Världsdagen till minne av trafikoffer 2019?

Världsdagen till minne av trafikoffer 2019 infaller den 17 november.

Världsdagen till minne av trafikoffer infaller tredje söndagen i november.

Världsdagen till minne av trafikoffer är instiftad av WHO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

De prestigelösas dag
Internationella elevdagen
Internationella prematurdagen
Napoleonbakelsens dag

Taggar:

Tredje söndagen i november
Världsdagen till minne av trafikoffer
WHO