temadagar.se logotype

Världsdagen till minne av trafikoffer


När är Världsdagen till minne av trafikoffer 2020?

Världsdagen till minne av trafikoffer 2020 infaller den 15 november.

Världsdagen till minne av trafikoffer infaller tredje söndagen i november.

Världsdagen till minne av trafikoffer är instiftad av WHO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Tredje söndagen i november
Världsdagen till minne av trafikoffer
WHO