temadagar.se

Världsdagen till minne av trafikoffer


Världsdagen till minne av trafikoffer 2019 infaller den 17 november.

Världsdagen till minne av trafikoffer infaller tredje söndagen i november.

Världsdagen till minne av trafikoffer är instiftad av WHO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

De prestigelösas dag
Internationella elevdagen
Internationella prematurdagen
Napoleonbakelsens dag

Taggar:

Tredje söndagen i november
Världsdagen till minne av trafikoffer
WHO