temadagar.se

Världsdagen till minne av trafikoffer


Världsdagen till minne av trafikoffer infaller nästa gång den 19 november 2017.

Världsdagen till minne av trafikoffer infaller tredje söndagen i november.

Världsdagen till minne av trafikoffer är instiftad av WHO.