temadagar.se

Världsfilosofidagen


Världsfilosofidagen infaller nästa gång den 16 november 2017.

Världsfilosofidagen infaller tredje torsdagen i november.

Världsfilosofidagen är instiftad av UNESCO.