temadagar.se

Världsfilosofidagen


Världsfilosofidagen 2018 infaller den 15 november.

Världsfilosofidagen infaller tredje torsdagen i november.

Världsfilosofidagen är instiftad av UNESCO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Fängslade författares dag
Internationella KOL-dagen
Musikterapins dag

Taggar:

Tredje torsdagen i november
UNESCO
Världsfilosofidagen