temadagar.se

Världstuberkulosdagen


Världstuberkulosdagen infaller den 24 mars varje år, nästa gång den 24 mars 2018.

Världstuberkulosdagen är instiftad av International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.

Läs mer om Världstuberkulosdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass
Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna...
Världstuberkulosdagen