Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering

När är Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 2021?

Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering är alltid den 21 mars.

Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering är en FN-dag.

Hur många dagar är det kvar till Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering?

Det är 292 dagar kvar till Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering.Taggar:

21 mars
Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering