temadagar.se

Mjölkens dag


Mjölkens dag 2019 infaller den 1 juni.

Mjölkens dag är instiftad av Food Agriculture Organization.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Mobilfria dagen

Taggar:

Food Agriculture Organization
Mjölkens dag