temadagar.se

Mjölkens dag


Mjölkens dag infaller den 1 juni varje år, nästa gång den 1 juni 2018.

Mjölkens dag är instiftad av Food Agriculture Organization.


Samma dag uppmärksammas:

Mjölkens dag
Mobilfria dagen